זכות השתיקה

מדינת הלכה

Episode Summary

פרק 3 מדינת הלכה: הם באים להרוג אותנו?

Episode Notes

Twitter:  https://twitter.com/PleadingP 

Email: zchuthashtikah@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/zchuthashtikah 

SoundCloud: https://soundcloud.com/zchuthashtikah 

Telegram: t.me/zcuthshtika