זכות השתיקה

נשות הכותל

Episode Summary

פרק 2 מה נשות הכותל באמת רוצות?

Episode Notes

Twitter:  https://twitter.com/PleadingP

Email: zchuthashtikah@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/zchuthashtikah

SoundCloud: https://soundcloud.com/zchuthashtikah

Telegram: t.me/zcuthshtika