זכות השתיקה

הקדמה כללית

Episode Summary

פודקאסט זכות השתיקה בהגשת יעקב אורלופסקי זכות השתיקה בא להציע גישה יהודית לאדם המאמין על התהליכים הקורים בארץ ובעולם. פרק 1 הפרק הנוכחי עוסק בתפיסה הכללית של הפודקאסט.

Episode Notes

Twitter:  https://twitter.com/PleadingP 

Email: zchuthashtikah@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/zchuthashtikah 

SoundCloud: https://soundcloud.com/zchuthashtikah 

Telegram: t.me/zcuthshtika